9 września, 2022

Organizacja pracy

Dni wolne w roku szkolnym 2022/23

31.10.2022

01.11.2022

11.11.2022

12.11.2022

19-22.12.2022