14 stycznia, 2018

Cennik

Cennik na rok 2020/2021

Zajęcia grupowe

Fine Kids:

Grupa 5 – 8 osobowa

 • Wiek 6-7,  62 godz. w roku, 2 semestry (2 x 45 min.)  – 900 zł semestr

 • Wiek 8-9,  62 godz. w roku, 2 semestry (2 x 60 min.) – 1050 zł semestr

Fine Teen:

Grupa 5 – 8 osobowa

 • Wiek 10,  62 godz. w roku, 2 semestry (2 x 60 min.)  – 1050 zł semestr

 • Wiek 11-19, 112 godz. w roku, 2 semestry (2 x 90 min.)  – 1250 zł semestr

Fine Exams:

Grupa 5 – 8 osobowa

 • FCE  B2 Wiek 14+,  124 godz. w kursie, 2 semestry (2 x 90 min.) – 1400 zł semestr

 • PRE-CAE B2+ Wiek 14+,  120 godz. w kursie, 2 semestry (2 x 90 min.) – 1350 semestr

 • CAE Wiek C1 14+, 120 godz. w kursie, 2 semestry (2 x 90 min.) – 1350 semestr

Fine Egzamin ósmoklasisty:

Grupa 6 – 12 osobowa

 • 100 godz. w kursie, 2 semestry (2 x 90 min.) – 1250 zł semestr

Podręczniki oraz ćwiczenia są wliczone w cene kursów*

Zajęcia indywidualne oraz zajęcia w małych grupach

Fine Solo (1 osobowe) – 70 zł

Fine Due (2 osobowe) – 90 zł

Fine Mini 3  (3 osobowe) – 120 zł

Fine Mini 4  (4 osobowe) – 140 zł

 • Lekcje trwają 45 minut, program jest ustalany indywidualnie do potrzeb i wymagań kursantów.
 • Przy wykupieniu co najmniej 30 godzin lekcyjnych przysługuję podręcznik gratis.

Zniżki:

50 zł kontynuacja

50 zł rodzinny

UWAGI:
 • cena kursów grupowych obejmuje dostęp do konsultacji z lektorem po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • cena kursów grupowych obejmuje dodatkowe materiały do zajęć: platformy, quizlet, padlet, quizizz.
 • cena promocyjna nie może być łączona z innymi zniżkami,
 • płatność za kurs jednorazowo lub w nieoprocentowanych ratach,
 • termin płatności rat jest podany w umowie,
 • istnieje możliwość płatności miesięcznej po wcześniejszym ustaleniu,
 • wszystkie podane ceny są cenami netto, przy czym usługi szkół językowych są zwolnione z VAT,
 • przy płatności na konto w tytule należy podać imię i nazwisko słuchacza, nazwę kursu oraz nazwę grupy,
 • w przypadku opóźnień we wpłatach Szkoła ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,
 • kursant/ka otrzymuję podręcznik, jeżeli został zapisany przed rozpoczęciem kursu,
 • kursy indywidualne nie otrzymują darmowych podręczników*,
 • cena kursów grupowych obejmuje dostęp do dziennika elektoronicznego*,
 • powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany w celach informacyjnych.

Płatność

 Kursanci mogą wybrać jedną z trzech możliwych okresów rozliczeniowych:

 1. Miesięczna
 2. Semestralna
 3. Roczna

Wszelkie wpłaty są dokonywane wyłącznie na konto bankowe:

64 1910 1048 2120 4229 2860 0001