14 stycznia, 2018

Cennik

Cennik na rok 2024/2025

Zajęcia grupowe

Fine Kids 1-3:

Grupa 6 – 12 osobowa

 • Wiek 6-9, 62 godz. w roku, 2 semestry (2 x 45 min.)  – 1250 zł semestr – Kids 1

 • Wiek 6-10, 62 godz. w roku, 2 semestry (2 x 60 min.) – 1325 zł semestr – Kids 2-3

Fine Teen:

Grupa 6 – 12 osobowa

 • Wiek 6-14, 62 godz. w roku, 2 semestry (2 x 60 min.) – 1325 zł semestr – Poziom A1-A2+

 • Wiek 11-19, 66 godz. w roku, 2 semestry (2 x 60 min.)  – 1500 zł semestr – Poziom B1

 • Wiek 11-19, 112 godz. w roku, 2 semestry (2 x 90 min.)  – 1700 zł semestr – Poziom B1+

Fine Exams:

Grupa 6 – 12 osobowa

 • FCE  B2 Wiek 14+, 120 godz. w kursie, 2 semestry (2 x 90 min.)

  – 1850 zł semestr – Poziom B2

 • PRE-CAE B2+ Wiek 14+, 68 godz. w kursie, 2 semestry (2 x 60 min.)

  – 1600 zł semestr – Poziom B2+

 • CAE Wiek C1 14+, 68 godz. w kursie, 3 semestry (2 x 60 min.) –

  – 1600 zł semestr – Poziom C1

Fine Egzamin ósmoklasisty:

Grupa 6 – 12 osobowa

 • 60 godz. w kursie, 2 semestry (2 x 60 min.) – 1400 zł semestr – kurs autorski 

Podręczniki oraz ćwiczenia są wliczone w cene kursów*

Zajęcia indywidualne oraz zajęcia w małych grupach

 

Lekcja 45 minut:

 

Fine 1 (1 osobowe) – 100 zł

Fine 2 (2 osobowe) – 70 zł

Fine 3 (3 osobowe) – 60 zł

 

Lekcja 60 minut:

 

Fine 1 (1 osobowe) – 130 zł

Fine 2 (2 osobowe) – 85 zł

Fine 3 (3 osobowe) – 65 zł

 

Zniżki:

50 zł kontynuacja

50 zł rodzinny

Łącznie jednej osobie przysługuje maksymalnie 100 zł zniżki.
UWAGI:
 • cena kursów grupowych obejmuje dostęp do konsultacji z lektorem po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • cena kursów grupowych obejmuje dodatkowe materiały do zajęć: platformy, quizlet, padlet, quizizz itp.,
 • cena promocyjna nie może być łączona z innymi zniżkami,
 • płatność za kurs jednorazowo lub w nieoprocentowanych ratach,
 • termin płatności rat jest podany w umowie,
 • istnieje możliwość płatności miesięcznej po wcześniejszym ustaleniu,
 • wszystkie podane ceny są cenami netto, przy czym usługi szkół językowych są zwolnione z VAT,
 • przy płatności na konto w tytule należy podać imię i nazwisko słuchacza, nazwę kursu oraz nazwę grupy,
 • w przypadku opóźnień we wpłatach Szkoła ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,
 • kursant/ka otrzymuję podręcznik, jeżeli został zapisany przed rozpoczęciem kursu,
 • kursy indywidualne nie otrzymują darmowych podręczników*,
 • cena kursów grupowych obejmuje dostęp do dziennika elektoronicznego*,
 • powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany w celach informacyjnych.

Płatność

 Kursanci mogą wybrać jedną z trzech możliwych okresów rozliczeniowych:

 1. Miesięczna
 2. Semestralna
 3. Roczna

Wszelkie wpłaty są dokonywane wyłącznie na konto bankowe:

64 1910 1048 2120 4229 2860 0001