14 stycznia, 2018

Kursy

Fine Kids kursy dla dzieci  klasa 1-3

 

Rozpoczęcie nauki języka angielskiego we wczesnym wieku, nie tylko daje szansę lepszego opanowania języka, ale otwiera też możliwość przyswojenia języka obcego w sposób szybki i naturalny.

Dzięki zajęciom prowadzonym na dostosowanych do wieku podręcznikach oraz dodatkowych materiałach jak gry i zabawy językowe, dziecko jest w stanie przyswoić z dużą łatwością angielską gramatykę, słownictwo oraz wymowę, a prowadzenie zajęć również przez native speakerów, sprzyja osłuchaniu się z językiem angielskim oraz przełamaniu bariery w mówieniu.

 

Fine Teens General English kurs ogólny

 

Oferujemy kursy General English na dziewięciu poziomach zaawansowania – od A1 do C1 w skali CEFR. Kursy rozwijają wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, rozumienie tekstu, pisanie – z naciskiem na swobodną komunikację i praktyczne aspekty języka przydatne w życiu codziennym.

Wszystkie kursy General English prowadzone są w oparciu o starannie dobrane podręczniki wiodących wydawnictw anglojęzycznych – głównie Macmillan. Natomiast podręczniki stanowią jedynie bazę uzupełnianą o szereg materiałów dodatkowych, w tym ciekawych i aktualnych materiałów multimedialnych.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program nauczania w Fine School podzielony jest na 12 poziomów zaawansowania wg Europejskiej Skali Kompetencji Językowych (CEFR), od początkującego (Beginner) do poziomu biegłości językowej (Proficiency)

  • A0.1 – A0.2 – poziom początkujący
  • A1.1 – A1.2 – poziom początkujący
  • A2.1 – A2.2 – poziom elementarny
  • B1.1 – B1.2 – poziom średniozaawansowany
  • B2.1 – B2.2 – poziom średniozaawansowany wyższy
  • C1.1 – C1.2 – poziom zaawansowany

 

Kursy kids obejmują poziomy A0.1 – A1.1

Kursy teen obejmują poziomy A1.1 – C1.2