14 stycznia, 2018

Kursy

Fine Kids kursy dla dzieci  klasa 1-3

Rozpoczęcie nauki języka angielskiego we wczesnym wieku, nie tylko daje szansę lepszego opanowania języka, ale otwiera też możliwość przyswojenia języka obcego w sposób szybki i naturalny.

Dzięki zajęciom prowadzonym na dostosowanych do wieku podręcznikach oraz dodatkowych materiałach jak gry i zabawy językowe, dziecko jest w stanie przyswoić z dużą łatwością angielską gramatykę, słownictwo oraz wymowę, a prowadzenie zajęć również przez native speakerów, sprzyja osłuchaniu się z językiem angielskim oraz przełamaniu bariery w mówieniu.

 

Fine Teens General English kurs ogólny

 

Oferujemy kursy General English na dziewięciu poziomach zaawansowania – od A1 do C1 w skali CEFR. Kursy rozwijają wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, rozumienie tekstu, pisanie – z naciskiem na swobodną komunikację i praktyczne aspekty języka przydatne w życiu codziennym.

Wszystkie kursy General English prowadzone są w oparciu o starannie dobrane podręczniki wiodących wydawnictw anglojęzycznych – głównie Macmillan. Natomiast podręczniki stanowią jedynie bazę uzupełnianą o szereg materiałów dodatkowych, w tym ciekawych i aktualnych materiałów multimedialnych.